SKI Centrum Nové Mesto nad Váhom
Podmienky požičiavania

  1. Lyžiarsky alebo snowboardový výstroj bude zapožičaný iba v prípade predloženia platného občianskeho preukazu a zloženia finančnej zálohy podľa platného cenníka pre požičiavaný výstroj.
  2. Požičovné bude vypočítané podľa platného cenníka.
  3. Lyžiarsky výstroj je možné dopredu objednať.
  4. Zákazník je povinný vrátiť zapožičaný výstroj v pôvodnom stave. V prípade poškodenia výstroja úmyselne alebo z nedbanlivosti je zákazník povinný uhradiť vzniknutú škodu. V prípade straty, krádeže alebo úplného zničenia uhradí zákazník hodnotu zapožičaných vecí podľa cenníka.
  5. V prípade prekročenia výpožičnej doby bude zákazníkovi účtovaný každý ďalší deň podľa sadzby požičovne.
 
SKI Centrum Nové Mesto nad Váhom, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting